Kaitavimo terminų žodynas

Mokantis kaituoti išgirsi terminus, su kurių reikšme gali susipažinti šiame straipsnyje. Deja, anglikonizmas neišvengiamas, nes verčiant į lietuvių kalbą suprantamumas tik mažėja


Žalioji mylia

Atstumas įveikiamas brendant vandeniu iš pavėjui nuplaukto taško į pradinę poziciją. Tai rimtas barjeras pradedančiajam, norinčiam tapti pažengusiu kaituotoju. Žalioji mylia yra mokymosi kaituoti krikštas.


Pjautis arba edžinti (ang. to edge)

Plaukti statmenai vėjo krypčiai arba į vėją. Pjovimasis lenta – priešinimasis aitvaro tempimo krypčiai kojomis ir kūnu, išlaikant gana statmeną lentos poziciją vandens paviršiaus atžvilgiu. Nenorintiems eiti žaliosios mylios, reikia pradėti pjautis.


Čiopas

Smulkus vandens paviršiaus bangavimas, besiformuojantis giliame vandenyje ir prasidedantis nuo 5-6 metrų per sekundę vėjo. Čiopas gali būti nepatogus tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiesiems, ypač tuo atveju, jeigu bangelės yra netvarkingos, t.y. nepastovaus dydžio, periodo ir krypties.


Pop’as (angl. pop

Šuoliukas, o tiksliau, atsiplėšimas nuo vandens, nesuvedus aitvaro aukštyn. Norint atlikti pop‘ą, reikia greitai plaukti pavėjui, staigiai pristabdyti užpjaunant ir taip atsiplėšti nuo vandens. Ši technika – freestyle ir wakestyle triukų pagrindas.


Megaloop’as (angl. megaloop

Tai aukšto šuolio ir 360° aitvaro apsukimo priešais save  kombinacija. Sutrumpintai vadinama loop’u. Ši kombinacija sugeneruoja maksimalią trauką ir prideda ekstremalumo šuoliui.


Body drag’as į vėją –

Pratimas skirtas susigrąžinti pamestą lentą. Kitaip dar vadinamas “supermenu” dėl kūno pozicijos panašumo į skrendantį superherojų: krūtine ant vandens, viena ranka ištiesta vandenyje mažu kampu į vėją, kojos tiesios ir tvirtos. Tai vienas svarbiausių elementų savarankiškame kaitavime užtikrinantis saugumą.


Backstall’inimas  (ang. backstalling

Tai aitvaro atbulas (galine kraštine) kritimas žemyn esant silpnam vėjui, nestabilioms oro sąlygom, ar blogai sureguliuotam aitvarui, kai vairuojamosios (galinės) stropos yra trumpesnės už jėgos (priekines) stropas.


Trim‘inimas (ang. to trim)

Aitvaro atakos kampo  pritaikymas prie esamų vėjo sąlygų, siekiant išgauti geresnes aerodinamine savybes. Dažnai šis terminas minimas klaidingai,  vietoje trimo vartojant depower’is. Teisingai būtų: pučiant silpnesniam vėjui, kad aitvaras nebackstall’intu, reikia užtraukti trimą.


Transition’as (ang. transition)

Vienas iš posūkių, kai plaukęs į vieną pusę, sustoji, pašoki, ar pačiuoži vandeniu, pakeisdamas plaukimo kryptį.


Atsišauti 

Veiksmas, atliekamas esant pavojingai situacijai, kai traukimas tampa nebekontroliuojamas ir baro paleidimas nepadeda aitvaro sustabdyti. Svarbu nesumaišyti saugumo sistemų, ir atsišauti nuo trapecijos kablio, aktyvuojant baro kilpos greito paleidimo sagtį.


Sėkmingų kaitavimo patirčių!